Įmonė

Socialinė atskomybė

Siekdami aukščiausių verslo etikos standartų, nuo pat veiklos pradžios prisiėmėme vidinius įsipareigojimus veikti garbingai ir atsakingai, rūpintis aplinka, darbuotojais ir visuomene.

Socialinė atsakomybė

Puikiai suprantame, kokį poveikį gamybos įmonė padaro aplinkai, todėl jaučiame pareigą padaromą žalą sumažinti iki minimumo, rūpintis aplinka ir skatinti tai daryti kitus.

2008 m. įsidiegėme aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2004/EN ISO 14001:2005 standarto reikalavimus.

Mūsų įmonė pirmoji šalyje pradėjo vykdyti neįgaliųjų su psichine negalia įdarbinimo programą – taip padedame neįgaliesiems integruotis į visuomenę. Rūpinamės neįgaliaisiais darbuotojais: skiriame papildomų laisvų dienų ir reabilitaciją, jei reikia, sukuriame atitinkamas darbo sąlygas, atvežame ir parvežame iš darbo.

Mes nesistengiame būti populiarūs ir remti tas sritis, kurios matomos. Mes kuriame tikrą, apčiuopiamą naudą tyliai.

Remiame vaikų globos namus, neįgaliųjų pensionatą, nekomercinį kino teatrą „Pasaka“, prisidedame prie „Lietuvos Junior Achievement” programos