Lodvila

Sertifikatai

Būdami vieni saugios spaudos lyderių ir gamindami ypatingos apsaugos reikalaujančius gaminius, privalome užtikrinti nepriekaištingą saugumą visuose procesuose – nuo failų gavimo saugiais protokolais iki saugaus produkcijos pristatymo.

Sertifikuoti gamybos ir veiklos procesai

Nuolat užtikriname produkcijos saugumą ir konfidencialumą, spaustuvės viduje esame įdiegę modernias pastatų stebėjimo ir darbuotojų judėjimo sistemas, naudojame saugų interneto ryšį, samdome apsaugos tarnybą patalpų apsaugai, naudojamės inkasacijos įmonės teikiamomis logistikos paslaugomis. Mūsų darbuotojai turi leidimus dirbti su valstybės paslaptimis ir yra patikrinti atitinkamų valdžios struktūrų.

Mūsų patikimumą liudija turima Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos licencija gaminti saugiuosius dokumentus bei saugiųjų dokumentų blankus. Tokios licencijos turėtojai yra nuolat tikrinami – dėl patalpų saugumo, darbuotojų patikimumo, produkcijos kokybės ir apsaugos lygio.

Įmonėje įdiegtos kokybės valdymo (atitinkanti ISO 9001:2015 standarto reikalavimus), aplinkos apsaugos vadybos (ISO 14001:2015), informacinės saugos (ISO 27001:2013) bei saugios spaudos (ISO 14298:2013) vadybos sistemos.