Lodvila

Sertifikatai

Būdami vieni saugios spaudos lyderių ir gamindami ypatingos apsaugos reikalaujančius gaminius, privalome užtikrinti nepriekaištingą saugumą visuose procesuose – nuo failų gavimo saugiais protokolais iki saugaus produkcijos pristatymo.

Sertifikuoti gamybos ir veiklos procesai

Nuolat užtikriname produkcijos saugumą ir konfidencialumą spaustuvės viduje: esame įdiegę modernias pastatų stebėjimo ir darbuotojų judėjimo sistemas, naudojame saugų interneto ryšį, samdome Viešosios policijos apsaugos tarnybą patalpų apsaugai, turime savo apsaugos skyrių, ne tik saugantį, bet ir užsiimantį nusikaltimų prevencija, naudojamės inkasacijos įmonės teikiamomis logistikos paslaugomis. Mūsų darbuotojai turi leidimus dirbti su valstybės paslaptimis ir yra patikrinti atitinkamų valdžios struktūrų.

Turėdami visas technines galimybes ir kvalifikuotus profesionalius darbuotojus, mes nesamdome trečiųjų šalių, todėl visa slapta informacija išlieka saugi tarp mūsų sienų.

Mūsų patikimumą liudija turima Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos licencija gaminti saugiuosius dokumentus bei saugiųjų dokumentų blankus. Tokios licencijos turėtojai yra nuolat tikrinami – dėl patalpų saugumo, darbuotojų patikimumo, produkcijos kokybės ir apsaugos lygio.

Įmonėje įdiegtos kokybės valdymo (atitinkanti ISO 9001:2001 standarto reikalavimus) ir aplinkos apsaugos vadybos (atitinkanti LST EN ISO 14001:2004/EN ISO 14001:2005 standarto reikalavimus) sistemos.

 

UAB „LODVILA“ APLINKOSAUGOS POLITIKA


 Uždaroji akcinė bendrovė  „Lodvila“ įkurta 1996 metais. Tai universali poligrafijos darbų įmonė, įsigijusi ir įdiegusi modernią poligrafinę įrangą, siekianti:

·      toliau vystyti aplinkosaugos vadybos sistemą ir jos rezultatyvumą, atsižvelgiant į suinteresuotų šalių reikalavimus, poveikį aplinkai bei valdžios institucijų nuostatas;

·      laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisinių ir normatyvinių reikalavimų, bei sutartinių įsipareigojimų;

·      optimizuoti paslaugos teikimo procesus racionaliai naudojant gamtos išteklius bei mažinant neigiamą poveikį aplinkai.

·      įmonės personalui suteikti galimybę kelti kvalifikaciją aplinkosaugos ir racionalaus gamtos išteklių naudojimo srityse.