Įmonė

Sertifikatai

Nuolat užtikriname produkcijos saugumą ir konfidencialumą spaustuvės viduje. Mūsų darbuotojai turi leidimus dirbti su valstybės paslaptimis ir yra patikrinti atitinkamų valdžios struktūrų.


Sertifikatai

   
Mūsų patikimumą liudija turima Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos licencija gaminti saugiuosius dokumentus bei saugiųjų dokumentų blankus. Tokios licencijos turėtojai yra nuolat tikrinami – dėl patalpų saugumo, darbuotojų patikimumo, produkcijos kokybės ir apsaugos lygio.

Įmonėje įdiegtos kokybės valdymo (atitinkanti ISO 9001:2008 standarto reikalavimus) ir aplinkos apsaugos vadybos (atitinkanti LST EN ISO 14001:2004/EN ISO 14001:2005 standarto reikalavimus) sistemos.