Lodvila

ES projektai

2008 m. gruodžio 12 d. buvo pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis dėl 3 764 415 Lt paramos skyrimo projektui „UAB „Lodvila” modernių saugios spaudos gamybos technologijų įsisavinimas”, kurį įmonė jau baigia įgyvendinti ir skyrė ne mažiau kaip 6 991 057 Lt savo lėšų. Paramos lėšos yra skiriamos iš Europos Sąjungos (toliau – ES) Europos regioninės plėtros fondo, pagal priemonę „Lyderis LT”.

Sėkmingai įgyvendinti ES projektai ir stambūs klientai

Įgyvendinus šį projektą, UAB „Lodvila” teikiamos paslaugos išsiskiria tuo, kad įmonė galės gaminti naujos kartos dokumentus, neįgeriančių paviršių pagrindu, atitinkančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir ES direktyvas.

ES remiamo projekto dėka UAB „Lodvila” sustiprins saugiųjų dokumentų gamybos, kurioje specializuojasi, paslaugų sritį, išplės teikiamų paslaugų asortimentą ir įdiegs naujos kartos produktą – dokumentų, neįgeriančių paviršių pagrindu, gamybą. Neįgeriančio paviršiaus pagrindu Lietuvoje jau šiuo metu privalomi naudoti dokumentai pagal funkcinę paskirtį yra asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (asmens tapatybės kortelė), teises suteikiantys dokumentai (vairuotojo pažymėjimas), statusą patvirtinantys dokumentai (valstybės tarnautojo pažymėjimas), bankų dokumentai (mokėjimo kortelės, kreditinės kortelės), identifikavimo kortelės (asmens identifikavimo kortelė, naudojama skaitmeniniuose tachografuose, praėjimo kontrolės sistemose).

Šalia naujos paslaugos įdiegimo yra numatytas šiuo metu gaminamų saugiųjų dokumentų gamybos modernizavimo etapas, kurio metu įmonėje įdiegti nauji įrengimai, leidžiantys gaminamiems saugiesiems dokumentams suteikti naujas funkcijas ir savybes.

Vienas iš ES lėšomis remiamo projekto siekių yra didinti darbo našumą įmonėje, plėsti teikiamų paslaugų spektrą ir gerinti gaminamos produkcijos kokybę. Produktyvumo ir našumo didinimas yra ypatingai svarbūs aspektai, nes daugiau nei 58 proc. bendrovės darbuotojų yra neįgalieji. Įgyvendinus šį projektą UAB „Lodvila“ planuoja priimti į darbą 9 naujus darbuotojus ir prisidėti prie nedarbo mažinimo Lietuvoje.

2009 metais buvo pasirašyta ES fondų parama UAB „Lodvila“ 2 eksporto skatinimo projektams pagal priemonę „Naujos galimybės“.

Vykdome sudėtingus ir ilgalaikius užsakymus šiems stambiems klientams:

 • Norvegijos jūrų direktoratas (The Norwegian Maritime Directorate)
 • Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM;
 • Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos;
 • Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras;
 • AB Lietuvos paštas;
 • Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos;
 • AB „Lietuvos geležinkeliai“;
 • Lietuvos policijos logistikos centras;
 • VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • Lietuvos kariuomenė;
 • Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija;
 • Nacionalinė teismų administracija;
 • AB „VST“;
 • UAB „G4S LIETUVA“;
 • Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija;
 • Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija;
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas;
 • UAB „ATEA“.

 

ES lėšos - eksporto skatinimui

2009 m. spalio 20 d. buvo pasirašytos  finansavimo ir administravimo sutartys dėl 362 655 Lt paramos skyrimo  projektams „UAB  „Lodvila“ saugios spaudos paslaugų eksporto skatinimas“ ir „UAB „Lodvila“ plastikinių kortelių eksporto skatinimas“, kuriuos įmonė šiuo metu įgyvendina ir planuoja skirti ne mažiau kaip 155 423 Lt savo lėšų. Paramos lėšos yra skiriamos iš Europos Sąjungos (toliau – ES) Europos regioninės plėtros fondo, pagal priemonę „Naujos galimybės“.

Projektų tikslas – stiprinti įmonės konkurencingumą tarptautiniu mastu, kuriant teigiamą įvaizdį ir didinant jos žinomumą užsienio rinkose. Šio tikslo pasiekimas yra ypatingai svarbus UAB „Lodvila“ veiklai ir plėtrai.

Įgyvendinus ES remiamus projektus jau sukūrėme ir įsigijome rinkodaros priemonių paketus, reprezentatyviai pristatančius įmonę ir jos konkurencinius pranašumus. Be to, visos šios priemonės prisidės prie įmonės žinomumo didinimo ir įvaizdžio gerinimo.

Projektų įgyvendinimo laikotarpiu bus atlikti mus dominančių Azijos rinkų tyrimai, paruošta įmonės produkcijos plėtros strategija, šias priemones padės įgyvendinti naujai priimtas darbuotojas, eksporto rinkodaros specialistas, kurio atlyginimas yra finansuojamas.

Įgyvendinant  projektus dalyvavome ir pristatėme savo produkciją tarptautinėje, specializuotoje parodoje „Polygraphinter“ Maskvoje. Planuojame dalyvauti dar vienoje parodoje „Cartes and Identification“ Prancūzijoje.

Dar viena remiama veikla, kuria pasinaudojome – produkcijos sertifikavimas. Planuojame pasirengti ir atlikti plastikinių (polikarbonato) kortelių sertifikavimą.

UAB „Lodvila“, galutinai įgyvendinus projektus, pradės vykdyti eksportą naujose užsienio rinkose, atsiras nauji užsakymai, kurie sudarys sąlygas efektyviau išnaudoti turimus įmonės gamybinius pajėgumus, kurti naujas darbo vietas ir didinti darbo našumą.