Įmonė

Informacija viešosioms organizacijoms

Mes pirmieji šalyje pradėjome vykdyti neįgaliųjų su psichine negalia įdarbinimo programą. Šiuo metu 58% įmonės „Lodvila” darbuotojų yra neįgalieji.

Informacija viešosioms organizacijoms

Mes pirmieji šalyje pradėjome vykdyti neįgaliųjų su psichine negalia įdarbinimo programą. 2008 m. Strėvininkų neįgaliųjų pensionato patalpose buvo įrengtas gamybos baras, kuriame 16 asmenų su psichikos negalia įdarbinti namudininkais. Jiems pavedami atlikti nesudėtingi technologiniai procesai.

2005 m. įmonei suteiktas socialinės ir neįgaliųjų socialinės įmonės statusas, kuris suteikia teisę perkančioms organizacijoms atlikti supaprastintą pirkimą neskelbiamų derybų būdu. Todėl, remiantis LR viešųjų pirkimų įstatymu, biudžetinės įstaigos ir organizacijos gali įsigyti įmonės spausdinimo paslaugų viešųjų supaprastintų pirkimų būdu. Įstatymas supaprastina pirkimo procedūras (galima neskelbti viešo konkurso apie prekių, paslaugų ar darbų pirkimą, galima rezervuoti pirkimą), jeigu yra perkama iš socialinių įmonių.

Bendradarbiaudamos su mūsų įmone organizacijos ne tik vykdo įstatymo reikalavimus, bet ir yra tikros, kad dirba su spausdinimo paslaugų tiekėju, kuris už patrauklią kainą gamina visus jų norus ir poreikius atitinančią produkciją. Be to, sutaupoma laiko, lėšų ir pastangų dėl supaprastintų pirkimo procedūrų ir prisidedama prie neįgaliųjų integracijos į darbo rinką ir visuomenę mažinant jų socialinę atskirtį.

Mūsų paslaugomis naudojasi LR Vyriausybės kanceliarija, Vidaus reikalų, Aplinkos, Susisiekimo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija, Muitinės departamentas, Lietuvos metrologijos inspekcija, Valstybinė ligonių kasa, komerciniai bankai, draudimo bendrovės ir kitos įstaigos.